Store hunder vokser fort, men modner sent.

 

Store hunder vokser naturlig nok raskt og mye. Den kraftige veksten i valpetiden skaper en del utfordringer som man skal være oppmerksom på. Dels er det viktig å se til at hunden får i seg all den næringen den kraftige veksten trenger, men like viktig er det at den får den nødvendige fysiske aktiviteten i oppveksten. Ikke for lite, men – og det er viktig – heller ikke for mye. Skjelettet er nemlig veldig sårbart i den perioden hunden vokser og for kraftig lek og fysisk aktivitet kan lett skape varige skader og mén. Hofteleddssdysplasi som du kan lese mer om på nettet er en ikke uvanlig sykdom på store hunder Men årvåkenhet på dette området er viktig ganske lenge etter at hunden tilsynelatende er utvokst. En mastiff for eksempel vil typisk være ferdig utvokst når den er omkring året. Med ferdig utvokst menes da at den ikke kommer til å bli større. Skjelettet trenger imidlertid mye mer tid for å «sette seg», man regner faktisk med at det tar om lag ytterligere to år før man kan si at hunden er ferdig utviklet.