Engelsk mastiff

 

Mastiff er en hunderase med veldig lange tradisjoner ettersom mye tyder på at den egentlig stammer fra den nå utdødde tibetanske mastiffen som kom til Europa for trolig om lag to tusen år siden. Den vanligste mastiffen i disse dager er nok den engelske som fikk et stort oppsving som kamphund i England for et par hundre år siden. Da det på midten av 1800-tallet ble forbudt med hundekamper i England mistet rasen plutselig mye av sin popularitet og var i ferd med å dø helt ut i begynnelsen av forrige århundre. Noen få eksemplarer «overlevde» imidlertid og ble tatt hånd om av amerikanske entusiaster som med disse eksemplarene som utgangspunkt avlet frem den engelske mastiffen som er kjent i dag. Så selv om røttene kan føres tilbake til antikken og enda lenger, så er det nok mest korrekt å si at dagens engelske mastiff som rase ikke er mer enn 60 til 70 år gammel.

Dermed er det ikke så merkelig at rasen har en kort historie her i Norge. Etter alt å dømme kom ikke de første eksemplarene av rasen hit først et stykke inn på 1970-tallet. Ikke desto mindre ble det allerede i 1989 stiftet en egen klubb for mastiffeiere her til lands og i dag er Norsk Engelsk Mastiffklubb en vel etablert forening.

Den opprinnelige mastiffen en slik man kjenner den fra antikken var i første rekke en kamphund. Ikke i kamphund i den moderne betydningen av ordet, nemlig en hund som er avlet opp for å slåss med andre hunder. Nei den gangen var en kamphund en hund som var trenet opp til å forsvare og hjelpe sin eier først og fremt i krig. Sterk og kraftig som den både var og er – navnet kommer forresten sannsynligvis fra det anglosaksiske ordet «masty» som betyr nettopp kraftig eller sterk – egnet den seg utmerket til å bære krigerens tunge utstyr i felt. Lett å dressere og mye lettere å manøvrere enn en hest, fylte den en funksjon som hesten ikke kunne fylle. Dessuten var mastiffen en effektiv vokter og storvokst som den var, var den heller ikke redd for å gå til aktivt forsvar av sin eier.

På nettet kan man finne mye Interessant informasjon om rasen blant annet på Wikipedia.